MededelingenVerslag van de vergadering van 30 oktober 2018 (2018/2019 nr. 5)

Aanvang: 18.48 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) heeft op 19 oktober 2018 advies aan de Kamer uitgebracht inzake de verdere behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid. De commissie adviseert de Kamer om de behandeling van het initiatiefvoorstel verder aan te houden, in afwachting van twee evaluaties die beide dit jaar worden uitgevoerd. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met het advies van de commissie voor BDO heeft verenigd.