Mededeling over het vervallen van de op 19 december 2017 aangehouden motie van het lid Vos c.s. over fossiele subsidies (34775, N)Verslag van de vergadering van 4 december 2018 (2018/2019 nr. 10)

Aanvang: 13.49 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat op grond van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde de op 19 december 2017 aangehouden motie van het lid Vos c.s. over fossiele subsidies (34775, letter N) is vervallen.