Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemming Extra zetels voor Nederland in het Europees ParlementVerslag van de vergadering van 11 december 2018 (2018/2019 nr. 11)

Aanvang: 13.48 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement (35016).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem (PVV):

Voorzitter. Met de brexit moeten de zetels überhaupt niet herverdeeld worden over het toch al veel te grote Europese Parlement. Er moeten juist minder zetels komen en uiteindelijk nul. Wat de PVV betreft, schaffen we het overbodige Europese Parlement af en gaan wij voor een nexit. De PVV-fractie zal daarom tegen dit voorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Van Hattem. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik schors de vergadering voor een kort moment, zodat u de initiatiefnemers kunt feliciteren.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.