Stemming Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019Verslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 14.23 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019) (35029).

(Zie vergadering van 11 december 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.