Stemming motie Algemene Politieke BeschouwingenVerslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 14.25 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Algemene Politieke Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen,

te weten:

de motie-Strik c.s. over evenredige lastenverdeling bij de klimaatmaatregelen (35000, letter E).

(Zie vergadering van 30 oktober 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (35000, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.