Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Mededeling over het verschenen eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel en over het het ophouden van het bestaan van de begeleidingsgroepVerslag van de vergadering van 29 januari 2019 (2018/2019 nr. 16)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Prast, Lokin-Sassen en Van Zandbrink, wegens ziekte;

Nagel, wegens persoonlijke omstandigheden.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet mevrouw Annelien Bredenoord welkom terug in deze Kamer na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Welkom en nogmaals gefeliciteerd.

(Geroffel op de bankjes)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Woensdag 23 januari jongstleden is op 83-jarige leeftijd Dick Dolman overleden. Dick Dolman was van 1979 tot 1989 voorzitter van de Tweede Kamer. Ik heb namens de Eerste Kamer een condoleancebrief gestuurd.

Mevrouw Wezel heeft mij gemeld per 1 februari 2019 in dienst te treden bij de Belastingdienst en in verband met onverenigbaarheid van functies haar lidmaatschap van de Eerste Kamer op die datum neer te leggen. Het ontslag van mevrouw Wezel heb ik per brief meegedeeld aan de Kiesraad. Ik wens mevrouw Wezel veel succes toe in haar nieuwe functie. Wij hebben inmiddels al afscheid van haar genomen, zoals u bekend.

Ik deel aan de Kamer mee dat op 13 december 2018 het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel is verschenen. De staatscommissie werd begeleid door een uit beide Kamers samengestelde begeleidingsgroep. Deze bestond uit de leden Van Bijsterveld (CDA), Engels (D66) en Duthler (VVD) namens de Eerste Kamer en de leden Van Raak (SP), Özütok (GroenLinks), Dijksma (PvdA), later vervangen door het lid Ploumen van dezelfde fractie, en Van der Staaij (SGP), tevens voorzitter, namens de Tweede Kamer. Nu het eindrapport gepresenteerd is, concludeer ik dat de begeleidingsgroep zich van zijn taak heeft gekweten en derhalve ophoudt te bestaan. Rest mij de leden van de begeleidingsgroep te bedanken voor hun inspanningen. Dat zullen zij ook nog schriftelijk van mij vernemen. Hartelijk dank.