Stemming gewijzigde motie van het lid Koffeman c.s. over het inzetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren, ingediend bij de heropening van de Algemene financiële beschouwingenVerslag van de vergadering van 3 december 2019 (2019/2020 nr. 10)

Aanvang: 13.42 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen,

te weten:

  • de gewijzigde motie-Koffeman c.s. over het inzetten op een warme sanering van de veehouderij gericht op blijvende vermindering van het aantal gehouden dieren (35300, letter AD, was letter W).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan gaan wij nu over tot de stemmingen. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Nee, en de camera staat nu aan. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Ik stel vast dat dit niet het geval is. Er zal gestemd worden bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koffeman c.s. (35300, letter AD, was letter W).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA en de OSF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik dank de minister van Financiën voor zijn aanwezigheid. Ik zou bijna zeggen: tot ziens! Ik schors de vergadering in afwachting van minister Wiebes.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.