Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

stemming moties Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020Verslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Aanvang: 20.12 uur

Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020,

te weten:

  • de motie-Vos c.s. over het erkennen dat de huidige loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs een belangrijke oorzaak is van het tekort aan leraren in het primair onderwijs (35300-VIII, letter E);
  • de motie-Vos c.s. over het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs (35300-VIII, letter F);
  • de motie-Vendrik c.s. over nieuwe structurele investeringen in het onderwijs (35300-VIII, letter D).

(Zie vergadering van 16 december 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Wenst een van de leden hierover een stemverklaring af te leggen? Dat is niet meer het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vos c.s. (35300-VIII, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vos c.s. (35300-VIII, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, D66, de ChristenUnie, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35300-VIII, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SP, de PvdA, FvD, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten ertegen, zodat zij is verworpen.