Stemming (hamerstuk) voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel Wet taal en toegankelijkheidVerslag van de vergadering van 3 maart 2020 (2019/2020 nr. 22)

Aanvang: 13.52 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

  • de brief van de voorzitter van de commissie OCW d.d. 19 februari 2020 met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel Wet taal en toegankelijkheid (35282, letter C).

Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de brief van 19 februari 2020 (35282, C) van de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Kamervoorzitter met het voorstel aan de Kamer om op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het voorstel van de Wet taal en toegankelijkheid (35282).

Ik stel voor het voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de bijbehorende voorlichtingsvraag als hamerstuk af te doen. Kan de Kamer zich met dit voorstel verenigen? Dat is het geval. Dan is het voorstel aangenomen. Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.