MededelingenVerslag van de vergadering van 12 mei 2020 (2019/2020 nr. 26)

Aanvang: 13.41 uur
Status: gecorrigeerd


 • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Voordat wij verdergaan met de agenda van vandaag, eerst nog enkele huishoudelijke mededelingen.

 • De indeling in de Ridderzaal is anders dan in de plenaire zaal in het Kamergebouw; het zal u opgevallen zijn. Alle zitplaatsen zijn uitgemeten en op fractienaam geplaceerd. Zo kan iedereen die bij een debat aanwezig moet zijn, plaatsnemen op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Hierbij is rekening gehouden met looppaden en met de afstand tot het spreekgestoelte, de interruptiemicrofoons, het rostrum en de plaatsen voor de bewindspersonen.
 • Indien u zich beweegt door de Ridderzaal, verzoek ik u nadrukkelijk om voldoende afstand te houden tot uw collega's — ten minste 1,5 meter — ook bij het in- en uitlopen van de zaal.
 • Tijdens debatten is het voor de woordvoerders van de zes fracties die schuin achter de bewindspersonen zitten, mogelijk een andere plek in de zaal te zoeken waarbij zij een beter zicht hebben.
 • Er zijn twee aparte interruptiemicrofoons hier vooraan, waarbij de leden zowel richting de spreker als richting de bewindspersoon kunnen spreken zonder dat de microfoon gedraaid hoeft te worden.
 • De microfoons kunnen alleen vanaf het rostrum, door mij, aan- en uitgezet worden. Laat u dat even doordringen? U hoeft dus geen knop en geen pedaal in te drukken. U hoeft de hele microfoon niet aan te raken.
 • Het is ook niet nodig de microfoons in hoogte te verstellen, omdat zij zodanig afgesteld zijn dat iedereen goed hoorbaar is en het hele spectrum van lengtedifferentiatie van ons ledental gecoverd is. U hoeft de microfoons dus in het geheel niet aan te raken. Dat geldt óók voor de microfoon op het spreekgestoelte. Dat zijn er zelfs twee. Ook die zijn zeer gevoelig, gevoelig genoeg om uw stemgeluid ongeacht uw lengte goed op te vangen. U hoeft ze dus niet in hoogte te verstellen en ook niet in breedte.
 • Verder wijs ik de leden erop dat de tijdklok die normaal gesproken te zien was op het spreekgestoelte — u herinnert u dat; een belangrijk instrument — nu voor de regeringstafel is geplaatst. Daar staat een kleine monitor waarop u de spreektijd ziet. Ik verzoek u die in de gaten te houden tijdens uw woordvoering. Als hij op nul staat, heb ik hem nog niet aangezet óf is uw spreektijd voorbij.
 • Ik verzoek de Kamerleden om, wanneer zij het spreekgestoelte gebruiken, voldoende afstand te houden tot de Kamerbewaarder. De Kamerbewaarder draagt handschoenen en reinigt het spreekgestoelte na iedere spreker.
 • Tot slot meld ik u dat het belsignaal voor schorsingen en hervattingen te horen zal zijn in het Kamergebouw, maar niet in dit gebouw en niet in de Ridderzaal.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.