Herdenking van mevrouw I.Y. TanVerslag van de vergadering van 19 mei 2020 (2019/2020 nr. 27)

Aanvang: 13.30 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de herdenking van mevrouw I.Y. Tan.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de herdenking van mevrouw I.Y. Tan. Ik verzoek de leden te gaan staan.

Vandaag gedenken wij Ing Yoe Tan, die op 10 april jongstleden, een week voor haar 72ste verjaardag, overleed. Zij was twaalf jaar lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, en wel van 8 juni 1999 tot 7 juni 2011.

Ing Yoe Tan werd op 18 april 1948 geboren in Den Haag. Al snel verhuisde het gezin Tan naar Indonesië, waar haar ouders geboren waren. In Surabaya volgde zij het lager onderwijs en het voortgezet onderwijs tot aan haar terugkeer naar Nederland toen ze 14 was. Zij haalde haar diploma in 1967 aan het Praedinius Gymnasium in Groningen.

Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde Ing Yoe Tan in 1975 af in het staatsrecht. Na haar afstuderen was zij stand-bystewardess bij de KLM. In 1978 begon ze bij de gemeente Amsterdam als assistent van wethouder Irene Vorrink. Toen Vorrink in 1979 aftrad, werd Ing Yoe Tan plaatsvervangend hoofd en later hoofd Bestuursorganisatie en beleidsonderzoek van de gemeente Amsterdam.

Na vier jaar ging zij werken als plaatsvervangend hoofd Overheidspersoneelszaken en tweede secretaris van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In 1986 stapte Ing Yoe Tan over naar bureau Berenschot, waar ze als senior adviseur non-profit aan de slag ging. Ze zou achttien jaar blijven werken bij Berenschot.

In 1978 werd ze lid van de Partij van de Arbeid. In de partij was ze onder andere secretaris van de afdeling Amsterdam-Buitenveldert, bestuurslid van het opleidingsinstituut, voorzitter van het multi-etnisch vrouwennetwerk en lid van de adviesgroep Vrouwen in de PvdA.

Kort na haar beëdiging als senator in 1999 noemde zij zichzelf "Alice in Wonderland" in een column op de website van de Eerste Kamer. Ze schreef: "Hier heerst een statige, eerbiedwaardige sfeer in een decor van museale schoonheid met aimabele, traditiegetrouwe omgangsvormen."

Al snel maakte Ing Yoe Tan zich het Kamerwerk eigen, met name op het terrein van binnenlands bestuur, privacy, cultuur en Antilliaanse zaken. Het meest spraakmakend was haar optreden in de laatste jaren van haar Eerste Kamerlidmaatschap, toen zij namens haar fractie woordvoerder was op het elektronisch patiëntendossier. Samen met de onwaarschijnlijke partners VVD en SP leidde Tan het verzet tegen het voorstel van minister Schippers. Ze lichtte de tegenstand van de PvdA als volgt toe: "Het heil van het elektronisch patiëntendossier en de risico's voor de privacy en problemen met de beveiliging wegen niet tegen elkaar op." Het wetsvoorstel werd op 5 april 2011 met algemene stemmen verworpen.

Naast haar maatschappelijke en politieke carrière was Ing Yoe Tan bijzonder actief in vele bestuursfuncties, in het bijzonder op het gebied van onderwijs, cultuur en zorg. Zo was zij onder andere bestuurslid van het Nationale Opera & Balletfonds en voorzitter van multicultureel theater Cosmic. Ook was ze lid van de raden van toezicht van Medisch Centrum Alkmaar en ROC Leiden, en voorzitter van de raad van commissarissen van Sophia Revalidatie in Den Haag.

Ing Yoe Tan stond bekend als een betrokken, positief kritische, bescheiden vrouw met een analytische blik, gebalanceerde oordeelsvorming en handelend vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet en erbij hoort.

Moge ons respect voor haar persoon en haar verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor haar familie en vrienden.

Ik verzoek eenieder om een moment stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter:

Dank u wel.