Stemming ordevoorstel GerbrandyVerslag van de vergadering van 7 juli 2020 (2019/2020 nr. 36)

Aanvang: 22.47 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming ordevoorstel Gerbrandy

Aan de orde is de stemming in verband met het ordevoorstel van het lid Gerbrandy over het niet stemmen over het wetsvoorstel Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen.

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heb al gevraagd of iemand daarover het woord wil voeren. Daar heb ik geen respons op gekregen.

In stemming komt het voorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de OSF, de PVV en de PvdD voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de PvdA, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat het is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Gezien de onduidelijkheid geef ik toch nog even de mogelijkheid om, zij het dan achteraf, een stemverklaring af te leggen als een van de fracties daar nog behoefte aan heeft.

Meneer Gerbrandy, u kunt niet over uw eigen ordevoorstel een stemverklaring afleggen. Dat heeft u bovendien al gedaan. Wil iemand een stemverklaring afleggen? Dat is niet het geval. Dan hebben we daar in ieder geval nota van genomen.

Dan wenst de heer Gerbrandy nog het woord naar aanleiding van deze stemming. Of zie ik dat verkeerd? We hebben net uw ordevoorstel in stemming gebracht. Dat is dus verworpen.