Stemming motie Strafbaarstelling misbruik prostitué(e)sVerslag van de vergadering van 30 maart 2021 (2020/2021 nr. 32)

Aanvang: 13.59 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel),

te weten:

  • de motie-Van Dijk over een nader onderzoek naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel (34091, letter M).

(Zie vergadering van 22 maart 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens stemmen we over de motie 34091, letter M, de motie van het lid Van Dijk over een nader onderzoek naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Dijk (34091, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS, de OSF, de PvdD, de PVV, de ChristenUnie en Fractie-Nanninga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, de PvdA, D66 en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.