Stemming motie Weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevensVerslag van de vergadering van 9 november 2021 (2021/2022 nr. 5)

Aanvang: 13.35 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens,

te weten:

  • de motie-Recourt c.s. over het weigeren van de afgifte van een verklaring omtrent gedrag door deskundigen (35355, letter E).

(Zie vergadering van 2 november 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens stemmen we over de motie 35355, letter E, de motie van het lid Recourt c.s. over het weigeren van de afgifte van een verklaring omtrent gedrag door deskundigen.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Recourt c.s. (35355, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de VVD, Fractie-Otten en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.