Stemming Herijking GrondwetsherzieningsprocedureVerslag van de vergadering van 5 juli 2022 (2021/2022 nr. 36)

Aanvang: 13.43 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (35789).

(Zie vergadering van 28 juni 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 35789, Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet, de herijking Grondwetsherzieningsprocedure. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.