Stemming moties Wijziging begrotingsstaten van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022Verslag van de vergadering van 12 juli 2022 (2021/2022 nr. 38)

Aanvang: 1.41 uur

Status: gerectificeerd


Stemmingen moties Wijziging begrotingsstaten van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota),

te weten:

  • de motie-Van Rooijen c.s. over bevorderen dat pensioenfondsen maximaal indexeren (36120-IX, 36120-XV, letter E);
  • de motie-Schalk c.s. over verlaging van de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens (36120-IX, 36120-XV, letter G).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 36120-IX, 36120-XV, letter E, de motie van het lid Van Rooijen c.s over bevorderen dat pensioenfondsen maximaal indexeren. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (36120-IX, 36120-XV, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de OSF afwezig is.

Dan stemmen we over de motie 36120-IX, 36120-XV, letter G, de motie van het lid Schalk c.s. over verlaging van de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (36120-IX, 36120-XV, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de OSF afwezig is.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de vergadering. Maar voordat u naar huis gaat, vraag ik u nog even te blijven zitten en vraag ik nog een kort moment van uw tijd, hoe laat of hoe vroeg het ook is.

Collega's. Dit was de laatste plenaire vergadering voor het zomerreces. Ik wens u een goed reces toe. Wie weet zien we elkaar sneller dan verwacht. Maar voor nu zeg ik: tot in september.

Graag geef ik u voor vertrek enkele dichtregels mee die de vorige week overleden Remco Campert een halve eeuw geleden schreef:

Betere tijden

Zomer in de stad

iedereen maakt zowaar

een beetje 'n gelukkige indruk

alles is glanzend warm

huiden en huizen

ik eet meer fruit

morgen word ik veertig

en gisteren liepen ze op de maan

geef vrede een kans

en hoop op betere tijden.

Ik dank alle leden, de ministers, de staatssecretaris en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt. Ik wens u wel thuis.