Stemming gewijzigde motie-Kluit c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet (35608, letter N, was letter L)Verslag van de vergadering van 29 november 2022 (2022/2023 nr. 10)

Aanvang: 14.16 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels,

te weten:

  • de gewijzigde motie-Kluit c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet (35608, letter N, was letter L).

(Zie vergadering van 22 november 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de gewijzigde motie 35608, letter N, de gewijzigde motie van het lid Kluit c.s. over gefaseerde inwerkingtreding van de wet. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kluit c.s. (35608, letter N, was letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de ChristenUnie en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PVV, de SGP, het CDA, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.