Stemming motie Uitvoering van de aangenomen motie 36200, letters AK over de inkomensondersteuning AOWVerslag van de vergadering van 20 december 2022 (2022/2023 nr. 14)

Aanvang: 22.42 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Uitvoering van de aangenomen motie 36200, letters AK over de inkomensondersteuning AOW

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Van Rooijen over de uitvoering van de aangenomen motie 36200, letters AK over de inkomensondersteuning AOW,

te weten:

  • de motie-Van Rooijen c.s. over de uitvoering van de aangenomen motie over de inkomensondersteuning AOW (36200, letter AR).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We beginnen met de stemming over de motie 36200, letters AR, de motie van het lid Van Rooijen c.s. over de uitvoering van de aangenomen motie over de inkomensondersteuning AOW. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (36200, letter AR).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.