Stemming Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechtenVerslag van de vergadering van 20 december 2022 (2022/2023 nr. 14)

Aanvang: 14.31 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten) (35929).

(Zie vergadering van 13 december 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 35929, de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, D66, Fractie-Otten, de PVV, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD en de SGP ertegen, zodat het is aangenomen.