Stemming Wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomstenVerslag van de vergadering van 20 december 2022 (2022/2023 nr. 14)

Aanvang: 14.16 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) (36218).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen nu over de wetsvoorstellen. Allereerst over het wetsvoorstel 36218, Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Dat is de wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, Fractie-Otten, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.