Verslag van de vergadering van 16 mei 2023 (2022/2023 nr. 31)

Aanvang: 13.49 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Herziening Reglement van Orde van de Eerste Kamer

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer,

te weten:

  • de motie-Otten over het uitstellen van de stemming over de herziening van het Reglement van Orde (CLVI, letter E).

(Zie vergadering van 8 mei 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan gaan we nu beginnen met de stemmingen.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Zoals eerder besloten stemmen wij als eerste over de motie van het lid Otten CLVI, letter E, over het tijdstip van de stemmingen. Vervolgens stemmen wij over de amendementen, met uitzondering van het amendement van de heer Dittrich CLVI, letters AA. De stemmingen over dit amendement, het gewijzigde voorstel tot herziening van het Reglement van Orde en de overige moties zullen voorafgaand aan de dinerpauze — dat is ergens rond 17.55 uur; nee, rond 17.45 uur — plaatsvinden. Let u op de stemmingsbel die dan zal klinken.

Dan stemmen wij nu over de motie CLVI, letter E, de motie van het lid Otten over het uitstellen van de stemming over de herziening van het Reglement van orde. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten (CLVI, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.