Verslag van de vergadering van 6 juni 2023 (2022/2023 nr. 36)

Aanvang: 12.18 uur

Status: gecorrigeerd


Voorzitter: Bruijn

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Rombouts, wegens ziekte;

Koffeman, wegens verblijf in het buitenland.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Aan de orde is het voorstel om de vervaltermijn van de aangehouden moties van het lid Kox over het fixeren van de huurprijzen (36120-IX/36120-XV, letter C) en over de energietoeslag voor uitwonende studenten (36120-IX/36120-XV, letter D) met zes maanden te verlengen. Op grond van artikel 93, derde lid van het Reglement van Orde zullen de moties op 13 juni 2023 van rechtswege vervallen.

Kan de Kamer instemmen met het voorstel tot verlenging van de termijn van deze moties? Dat is het geval.

Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.

Daarmee zijn de moties aangehouden.