Stemming motie Algemene Europese Beschouwingen 2023Verslag van de vergadering van 4 juli 2023 (2022/2023 nr. 40)

Aanvang: 13.51 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Algemene Europese Beschouwingen 2023

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de Algemene Europese Beschouwingen 2023,

te weten:

  • de gewijzigde motie-Karimi c.s. over onmiddellijke beëindiging van de financiering van Libische autoriteiten door de Europese Unie (36259, letter N, was letter F).

(Zie vergadering van 27 juni 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij ten slotte over de motie 36259, letter N, de gewijzigde motie van het lid Karimi c.s. over onmiddellijke beëindiging van de financiering van Libische autoriteiten door de Europese Unie. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Karimi c.s. (36259, letter N, was letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, de SP, de PvdD, Volt, de ChristenUnie en GroenLinks-PvdA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van BBB, D66, de PVV, de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en JA21 ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.