Stemming Subsidiariteitstoets met betrekking tot de Europese richtlijn inzake bodemmonitoringVerslag van de vergadering van 10 oktober 2023 (2023/2024 nr. 03)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Subsidiariteitstoets met betrekking tot de Europese richtlijn inzake bodemmonitoring

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de voorzitter van de commissie IWO aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de subsidiariteitstoets met betrekking tot de Europese richtlijn inzake bodemmonitoring (COM(2023)416) (36397, letter A).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom. Ook heet ik de Tweede Kamerleden Marijnissen en Temmink van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Wij stemmen allereerst over subsidiariteitsbesluit 36397, letter A, de brief van de voorzitter van de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de subsidiariteitstoets met betrekking tot de Europese richtlijn inzake bodemmonitoring (COM(2023)416). Wenst een van de leden een stemverklaring over de het subsidiariteitsbesluit af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het besluit.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de de fracties van de SGP, de PVV, het CDA, FVD, JA21, de VVD, de SP, BBB en 50PLUS voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.