Stemming moties Goedkeuringsprocedure toelating bijzondere bromfietsen op de weg en introductie kader lichte elektrische voertuigenVerslag van de vergadering van 24 oktober 2023 (2023/2024 nr. 04)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Goedkeuringsprocedure toelating bijzondere bromfietsen op de weg en introductie kader lichte elektrische voertuigen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen in hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994, het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen en enige andere wijzigingen,

te weten:

  • de motie-Van Langen-Visbeek over het wijzigen van de voorgestelde voertuigbreedte (36269, letter E);
  • de motie-Van Langen-Visbeek over het gelijkstellen van voertuigen onder de 50 kilo (36269, letter F).

(Zie vergadering van 10 oktober 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij nu eerst over de motie van het lid Van Langen-Visbeek over het wijzigen van de voorgestelde voertuigbreedte. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Langen-Visbeek (36269, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, de PVV, Volt, JA21, de SP, BBB en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, FVD, de VVD, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 36269, letter F, de motie van het lid Van Langen-Visbeek over het gelijkstellen van voertuigen onder de 50 kilo. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Langen-Visbeek (36269, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van JA21, BBB en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, de PVV, het CDA, FVD, Volt, de VVD, de PvdD, de SP en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.