Stemming motie Interpellatie-Kluit over minimale eisen voor invoering van de OmgevingswetVerslag van de vergadering van 31 oktober 2023 (2023/2024 nr. 05)

Aanvang: 20.01 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Interpellatie-Kluit Invoering Omgevingswet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Kluit over de invoering van Omgevingswet,

te weten:

  • de motie-Kluit c.s. over minimale eisen voor invoering van de Omgevingswet (33118/34986, letter FR).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans komen we bij de stemming over de motie die is ingediend bij het interpellatiedebat van hedenmiddag. Namens de regering zijn de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst alsmede de staatssecretaris van Toeslagen en Douane aanwezig.

We stemmen over de motie 33118/34986, letters FR, de motie-Kluit c.s. over minimale eisen voor de invoering van de Omgevingswet. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Voorzitter, dank u wel. Mijn collega Van Dijk, die vanmiddag het woord voerde, is weg. Ik heb één overweging bij deze motie. Stelt u zich eens voor dat we een wet hadden aangenomen en de minister weigerde om die uit te voeren. Dan was dit huis te klein geweest. Nu is het andersom en moet dit huis eigenlijk ook te klein zijn. De fractie van de SGP zal dus tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Kluit c.s. (33118/34986, letter FR).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, JA21, de PvdD, de SP, BBB en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, D66, de PVV, het CDA, FVD, Volt, de VVD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.