Stemming Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023Verslag van de vergadering van 5 december 2023 (2023/2024 nr. 10)

Aanvang: 13.45 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023

Aan de orde is de stemming in verband met het voorstel van het lid Van Meenen over verhoging van de basisbedragen fractieondersteuning (CLX, letter B).

(Zie vergadering van 28 november 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ten slotte stemmen wij over het voorstel van de heer Van Meenen over verhoging van de basisbedragen fractieondersteuning. Wenst een van de leden een stemverklaring over het voorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het voorstel van het lid Van Meenen over verhoging van de basisbedragen fractieondersteuning (CLX, letter B).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, FVD, Volt, JA21, de VVD, de PvdD, de SP, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.