Stemming moties Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikersVerslag van de vergadering van 13 februari 2024 (2023/2024 nr. 20)

Aanvang: 13.45 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers,

te weten:

  • de motie-Visseren-Hamakers c.s. over 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds voor zonnepanelen op huurwoningen (35594, letter J);
  • de motie-Visseren-Hamakers c.s. over meer dan 100 miljoen euro vrijmaken voor zonnepanelen op huurwoningen (35594, letter K);
  • de motie-Visseren-Hamakers c.s. over een overheidscampagne voor kleinverbruikers (35594, letter L);
  • de motie-Schalk over varianten voor het verlagen van de investeringsdrempel (35594, letter N).

(Zie vergadering van 6 februari 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 35594, letter J, de motie van het lid Visseren-Hamakers c.s. over 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds voor zonnepanelen op huurwoningen. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers c.s. (35594, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, D66, het CDA, Volt, de PVV, FVD, de VVD, JA21, de ChristenUnie en BBB ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fracties van OPNL en 50PLUS afwezig zijn.

Dan stemmen wij over de motie 35594, letter K, de motie van de leden Visseren-Hamakers c.s. over meer dan 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds voor zonnepanelen op huurwoningen. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers c.s. (35594, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, D66, het CDA, Volt, de PVV, FVD, de VVD, JA21, de ChristenUnie en BBB ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan de fracties van OPNL en 50PLUS afwezig zijn.

Dan stemmen wij over de motie 35594, letter L, de motie van het lid Visseren-Hamakers c.s. over een overheidscampagne voor kleinverbruikers. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers c.s. (35594, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, de SGP, het CDA, Volt, de PvdD, de ChristenUnie en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de PVV, FVD, de SP, de VVD en JA21 ertegen, zodat zij is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fracties van OPNL en 50PLUS afwezig zijn.

Dan stemmen wij over de motie 35594, letter N, de motie van het lid Schalk over varianten voor het verlagen van de investeringsdrempel. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Schalk (35594, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, de SGP en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, Volt, de PVV, FVD, de SP, de PvdD, de VVD, JA21 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fracties van OPNL en 50PLUS afwezig zijn.

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors voor een kort moment.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.