Stemming Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaalVerslag van de vergadering van 4 juni 2024 (2023/2024 nr. 34)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal) (36377).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen wij allereerst over het wetsvoorstel 36377, Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal). Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Voorzitter, dank u wel. Seksueel misbruik is misdadig en verwerpelijk en dat wordt nog eens verergerd als het gaat om seksueel misbruik van kinderen en de daarmee gepaard gaande kinderporno. Dat deze weerzinwekkende beelden digitaal verspreid worden, moet krachtig worden aangepakt. De SGP steunt deze Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal van harte. Ter aanmoediging: wat de fractie van de SGP betreft is dit een prima opstap naar de aanpak van alle porno, ook voor meerderjarigen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Dan de heer Dittrich namens D66 en ik vermoed zomaar ook nog namens andere fracties.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dittrich i (D66):

Dank u wel, voorzitter. Het wetsvoorstel waar we vandaag over stemmen, gaat over de bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal. Daar zijn de fracties — ik ga ze zo opsommen — het van harte mee eens.

Wat wij niet waarderen, is dat er in de Tweede Kamer een amendement is aangenomen met een strafrechtelijk verbod op kindersekspoppen in deze bestuursrechtelijke aanpak. Wij hadden veel liever een apart wetsvoorstel gezien op strafrechtelijk niveau dat specifiek over dat onderwerp ging. Ook de Raad van State heeft zich daarover uitgesproken, toen we een andere wet bespraken. De regering had nota bene al een wetsvoorstel op strafrechtelijk gebied ingediend. Door aanname van dat amendement in de Tweede Kamer is ons als Eerste Kamer de kans ontnomen om een afgewogen beslissing over de voors en tegens van dat strafrechtelijke wetsvoorstel te nemen. Dat betreuren wij en daarom geven wij dit signaal nu af, wat niet wegneemt dat wij van harte met het wetsvoorstel zelf zullen instemmen.

Deze stemverklaring heb ik gegeven namens D66, GroenLinks-Partij van de Arbeid, Volt, SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, ChristenUnie en OPNL.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dittrich. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aanvaard.