Verwant aan Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het binnentreden in de woning (25.442)
Afgehandelde (wets)voorstellen