Verwant aan Wijziging Grondwet in verband met benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (27.551)