Verwant aan Verandering Grondwet inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (28.509)