Verwant aan Vervallen Grondwetsbepaling inzake kiesrechtuitsluiting van wilsonbekwamen (30.471)