Verwant aan Vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden (31.114)