Verwant aan Samenvoeging gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (34.826)