Verwant aan Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))