Verwant aan Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35.366)