Verwant aan Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35.522)