Verwant aan Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)
(Wets)voorstellen in behandeling bij de Tweede Kamer