Verwant aan Aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat en een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (35.726)
Afgehandelde (wets)voorstellen