Verwant aan Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19 (35.776)
(Wets)voorstellen in behandeling bij de Eerste KamerAfgehandelde (wets)voorstellen