Verwant aan Vervallen van additionele Grondwetsartikelen die zijn uitgewerkt (35.787)