Verwant aan Twaalfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten (35.964)
Afgehandelde (wets)voorstellen