Verwant aan Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2021 (36.100 B)
Niet volgens wetgevingsprocedure