Verwant aan Jaarverslag en slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (36.100 XV)
Niet volgens wetgevingsprocedure