Verwant aan Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2022 (36.360 IIA)
Niet volgens wetgevingsprocedure