Verwant aan Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2022 (36.360 IX)
Niet volgens wetgevingsprocedure