Verwant aan Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (36.360 XVI)
Niet volgens wetgevingsprocedure