Verwant aan Jaarverslag en slotwet van de Koning 2022 (36.360 I)
Niet volgens wetgevingsprocedure