Verwant aan Jaarverslag en slotwet Infrastructuur en Waterstaat 2022 (36.360 XII)
Niet volgens wetgevingsprocedure